Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası’nı kurdu

Sendika üyelerinden Fidan Doğruoğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, gerçek sahipleri olan işçi, memur, esnaf ve emeklilerce yönetilmesi için, emekli sendikalarına hukuksal bir statü elde etmek için, eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve adalet için; bugün Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz” dedi. Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Ali Ersin Gür de “Türkiye’deki bütün emekliler, 16.2 milyon emekliye seslenmek istiyorum; bugüne kadar bizi bölen iktidarlar, kendi yönetimlerini sürdürebildiler.

Birlikte olalım, birlikte güçlü olalım” diye konuştu. Hülya Piray ise, “Emeklileri aç bırakıp herhalde öldürmek istiyorlar, bir an önce mezara girsinler de bunlardan kurtulalım diye. Torunlarımıza biz harçlık veremiyoruz. Biz kendi karnımızı doyuramadığımız için onlara destek veremiyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya sendika kurmak için gelen emekliler Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir araya geldi. Emekliler, sırayla kürsüde konuşma yaptı ve kurulan yeni kurulan Emekli Meclisleri Sendikası’nda yatay örgütlenmenin olacağını ifade ettiler. Emekliler, daha sonra Ankara Valiliği’ne giderek “Emekli Meclisleri Sendikası”nın kuruluş başvurusunu yaptı.

Düzenlenen toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Fidan Doğruoğlu, emeklilerin yaşadığı sorunları anlattı ve şunları söyledi:

“HAYALİMİZİN İÇİNDE AÇLIK, YOKSULLUK, SEFALET VE BAŞKASINA MUHTAÇ YAŞAMAK YOKTU”

“Bugün burada hep birlikte tarihi bir an yaşıyoruz. Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz. Tarihi bir an diyoruz Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz. Tarihi bir an diyoruz çünkü;
katılımcı doğrudan demokratik anlayış ile meclisler şeklinde yatay örgütlenerek eski olandan radikal bir kopuşu tamamen yepyeni bir örgütlenme anlayış ve felsefesinin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Örgütlenme, mücadele ve çalışma anlayışıyla dünya sendikal mücadelesinde tamamen yeni bir patika açıyoruz. Yeni bir kültür, yeni insan ilişkileri, yeni bir yaşam ve yeni bir toplumsal yaşamın tohumlarını atıyoruz.

Bizler hayatımızın en genç ve en verimli yıllarında; ülke ekonomisine, büyüme ve gelişmesine hizmet etmiş emeklileriz. Çalışırken yıllarca vergi ve SGK primlerimizi eksiksiz ödedik. Çalıştığımız yıllar boyunca hep emekliliğimizi ve emeklilikte nasıl bir yaşam kuracağımızın hayalini kurduk. Bu hayalimizin içinde açlık, yoksulluk, sefalet ve başkasına muhtaç yaşamak yoktu. Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının yarısı kadar bir emekli maaşı ile ölüme terk edilmiş durumdadır.

“BARIŞ VE ADALET İÇİN; BUGÜN EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI’NI KURUYORUZ”

Hak etmediğimiz bu olumsuz gidişe dur demek için sendikal başvurumuzu yapıyoruz. Biz, insan onuruna yakışır bir yaşam için, milli gelirin adil ve eşit dağılımı ile emeklilere de milli gelirden kişi başına düşen miktar tutarında emekli maaşı ödenmesi için, ilaç ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve kolay erişiminin sağlanması için, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, gerçek sahipleri olan işçi, memur, esnaf ve emeklilerce yönetilmesi için, emekli sendikalarına hukuksal bir statü elde etmek için, eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve adalet için; bugün Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz.

Bizim için hak yasadan önce gelir. Fiili ve meşru sendikacılığı kendimize rehber edindik.
Sendika işverenlerden daha çok bizim hakkımız. Emeklilerin sendika kuramayacaklarına dair açık bir yasa maddesi olmadığına göre, emeklilerin sendika ana sütü gibi hakkıdır. Toplu sözleşmeli sendikal hakkımızı almak için azimli ve kararlıyız.”

“BİRLİKTE OLALIM, BİRLİKTE GÜÇLÜ OLALIM”

Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Ali Ersin Gür ise ANKA Haber Ajansı’na şunları dedi:

“5 bin liralara bizi muhtaç eden sistemin kendisi yanlış. Doğru olan şudur, milli gelir eğer adil bir şekilde dağıtılırsa bunlara gerek kalmaz ya da oransal zamlar yapılıyor. Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılıyor ama piyasadaki zorunlu tüketim mallarına yüzde kaç oranında zamlar oluyor? Enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir ortamda siz yüzde 25’lik zam yaptığınız zaman emekli maaşları eriyor. Buna kalıcı bir çözüm bulmak lazım. Kalıcı çözümün de adı, milli gelirin adil dağıtılması. Biz hiç kimsenin hakkına göz koymuyoruz, bizim istediğimiz şey; hakkımız olanın tarafımıza iade edilmesi.

Türkiye’deki bütün emekliler, 16.2 milyon emekliye seslenmek istiyorum; bugüne kadar bizi bölen iktidarlar, kendi yönetimlerini sürdürebildiler. Birlikte olalım, birlikte güçlü olalım. Bu ülkenin demokrasiden, özgürlükten, adaletten ya da barıştan yana bütün dengelerini halktan yana dönüştürme imkanına ve potansiyeline sahibiz.

Sendikal mücadelemiz içinde 16.2 milyona sesleniyoruz, tek bir sendika olarak ve dışımızdaki sendikalar, emekli derneklerine sesleniyoruz; tek vücut olalım, tek ses olalım, bu başaramazsak bile federatif bir çatı altında birleşelim. Birlikte karar verip birlikte yaşama geçirelim ve haklarımızı alalım.”

“EMEKLİLERİ AÇ BIRAKIP HERHALDE ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR”

Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Hülya Piray ise şu değerlendirmede bulundu:

“16 milyon emekli var. Emeklileri susturulmaya çalışılıyor. Onun içinde emekliler dışarı çıkmasın, emekliler konuşmasın, emekliler dinlenmesin amaç bu. Bundan dolayı da emeklilere sosyalleşmekten alıkonuluyor. Pandemi döneminde bu açık bir şekilde belliydi. Sürekli buna imkanlar sağlanması gerekirken emeklilerin dışarı çıkması engellendi. Ondan sonraki emekli ücretleri 7 bin 500 lirada bırakılıyor, çünkü emekliler hiçbir şekilde sosyalleşmesin, seslerini çıkarmasın. Az değil, 16 milyon emekli var Türkiye’mizde. Bu emekliler bir araya gelebilse iktidarı bir şekilde dizayn edebilir.

Emeklileri aç bırakıp herhalde öldürmek istiyorlar, bir an önce mezara girsinler de bunlardan kurtulalım diye. Diyorlar ya, ’emekliler sırtımızda kambur’ bu şekilde herhalde. Ne tatile gidebiliyoruz ne sosyalleşebiliyoruz ne çocuklarımıza, torunlarımıza destek olabiliyoruz. Onlar bize destek oluyorlar. Torunlarımıza biz harçlık veremiyoruz. Biz kendi karnımızı doyuramadığımız için onlara destek veremiyoruz. Bu konularda da strese giriyor emekliler.”

“BİZİM DİJİTAL DÜNYAYI YAKALAYABİLME ŞANSIMIZ DA YOK”

Emekli Fahriye Damar ise şunları söyledi:

“Biz alın terimizle yaşamış insanlarız. Biz onurlu yaşadık, kısa yolda zengin olalım demedik. Devamlı bizi ayrıştırmanın gereği neyse yapılan bu çabadan dolayı biz çok öfkeliyiz. Yaşayabilecek imkanımız gerçekten yok. Medyadan görüyoruz kara para aklayanları… Bunlara bizim aklımızda ermiyor, biz aslında dijital dünyanın dışında kaldık. Her şey o kadar hızlı akıyor ki bizim dijital dünyayı yakalayabilme şansımız da yok. O yüzden geçenlerde 5 bin lira veriyoruz diyor, aslında biz 5 bin lira nedir diye sorgulamaya kalkıyorduk, bu defa çalışanlara vermedi. Nasıl bir kurnazlıktır bu?”

“BİR EMEKLİNİN DE KAHVEDE OTURUP ÇAY İÇMESİ DE GERÇEKTEN ZOR”

Emeklilerden Ramazan Tekin de şunları dedi:

“Emekliler, mülksüzlerden sonra en kötü geçim kaynağına sahip kişiler. Türkiye’deki emeklilerin yüzde 25’lik yüzde 40’lık zam almasını istemiyoruz. Emeklilerin, milli gelirden hakkına düşen pay neyse emeklilere verilmesini istiyoruz. Emekliler 5 bin liralık ikramiyeleri istemiyor aslında. Bizi bu duruma düşürmemelerini istiyoruz. Çünkü insanca yaşanacak bir maaş, barınma şartları, insanca yaşayabileceğimiz sosyal devlet istiyoruz.

Emekliler parkta zaman öldürmek zorunda kaldı. Köylerine bile gidemediler, yol paraları pahalı olduğu yüzünden. Bizim sendika olarak, önümüzdeki yıllarda çalışmalardan biri de emeklilerin bulundukları yerlerde sosyal alana kavuşturulması. Çay içebilecekleri, sohbet edebilecekleri mekanların yapılmasını hedefliyoruz. Çayın en ucuz 10 lira olduğu bir yerde 7 bin 500 lira maaş alan bir emeklinin de kahvede oturup çay içmesi de gerçekten zor. Bu şartları ortadan kaldırmak için örgütlülüğümüz ilerlediği zamanda meclislerimizin olduğu yerlerde sosyal alanlar oluşturmaya çalışacağız.”

“GELECEĞİMİZİ KARARTANLARDAN HESAP SORABİLMEK İÇİN ÖRGÜTLÜ BİR MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Celal Atlı ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de çalışan tüm emeklinin, tüm emekçinin, tarlada çalışan ırgatların, kamu çalışanlarının sorunu. Ülkemizde 1980’den sonra işçi sınıfına, onların haklarına yönelik tüm dünyada saldırılar olduğu gibi, onları örgütsüz bırakmak olduğu gibi ülkemizde de işçilerin, emekçilerin haklarına saldırarak onları 5 milyon gibi üye sayısından 1 milyon gibi üye sayısına düşürdüler. Türkiye’deki emeklileri, hükümetin bakış açısı ile uluslararası sermayenin bakış açısı ile ölümü bekleyen insanlar statüsünü dönüştürdüler. Geleceğimizi karartanlardan hesap sorabilmek için örgütlü bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bugün bizi yok sayanlara karşı vereceğimiz cevap örgütlü mücadelemiz olacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir